A A A

Przyczyny homoseksualizmu

Ponieważ homoseksualizm jest głównie zaburzeniem w nastawieniu psychoseksualnym, uważa się obecnie, że jego przyczyn należy szukać w błędach wychowawczych, wynikających często z nieprawidłowej atmosfery w rodzinie dziecka. Może to być rodzina, w której ojciec jest całkowicie nieobecny lub nie udziela się w życiu rodzinnym, zajęty swymi sprawami, zamknięty w sobie, lub rzadko przebywający w domu. W tym wypadku całość opieki nad dzieckiem spada na matkę.Związki emocjonalne syna z matką stają się bardzo silne i chłopiec taki niejako identyfikuje się w swoim poglądzie na ludzi i sprawy ze swoją matką. Z biegiem czasu identyfikacja ta jest coraz silniejsza i zaczyna on identyfikować również swoje nastawienie psychoseksualne z nastawieniem matki. Wyidealizowanie obrazu matki doprowadza do idealizacji wszystkich kobiet i wywołuje nieśmiałość i niemożność zbliżenia fizycznego z kobietą. Z drugiej strony rozwijająca się osobowość chłopca może odczuwać więzy i ograniczenia narzucane mu przez matkę oraz jej stałą obecność i podświadomie rozwija się w nim^opór i bunt przeciw kobietom. Stara się on wyzwolić spod tego wpływu, może nawet dojść do tego, że będzie odczuwał podświadomą wrogość w stosunku do kobiet. Wszystko to razem powoduje, że będzie on szukał towarzystwa męskiego i będzie skłonny nawiązywać bliskie kontakty przyjacielskie i fizyczne właśnie z osobnikami męskimi. A. Gide opisuje swoją matkę, jej stałą opiekę nad sobą i czułość. Ojciec wiecznie zajęty swymi sprawami przebywał stale w swym gabinecie. Czułość, jaką Gide żywił dla swej matki, przeradza się w końcu w niechęć i nienawiść, czuje się przez nią skrępowany, ograniczany i kontrolowany. Pragnie uwolnić się spod jej stałej i narzucającej się opieki i miłości. Inny model rodziny, która może prowadzić do homoseksualizmu, to rodzina, w której ojciec jest zły albo wręcz okrutny dla dzieci i matki. Wtedy często młody chłopiec staje w obronie matki przed ojcem i identyfikuje się z matką. Ta całkowita identyfikacja z matką i nienawiść do ojca może prowadzić również do rozwoju żeńskiego nastawienia psychoseksualnego. Czynnikiem, który może prowadzić do rozwoju homo-seksualizmu, jest nadmierna miłość do ojca, chęć maksymalnego zbliżenia się do niego oraz podświadome pragnienie, by nawet pod względem seksualnym być osobą pożądaną przez ojca. Oczywiście, nie wyraża się to